OBS! Vi samlokaliserer med Rom for idé i Jacob Alls gate 54 fra begynnelsen av august. 
Telefon: (+47) 22 56 31 02

Ta gjerne kontakt med oss på post@sorensenmobel.no