Fabula kelimtepper

Vi har Fabula kelimtepper i utstilling i mange varianter. Besøk oss og se tepper og lån teppeprøver med hjem.

Fabula teppe

Fabula teppe